Броварська гімназія ім.С.І. Олійника. - Сьогодення
Friday, 27.05.2022, 21:49Вітаю Вас, Гость | RSS |Copyright ©Megerya Maryna // 
 • P7020060
 • DSC_0050
 • P2220059
 • P2220067
 • P2220104
 • P2220167
 • P9160119
 • PA100024
 • PA100083
 • PA160158
 • PA170178
 • PA180186
 • PB010033
 • PB010114
 • PB010117
 • PB060014
 • dsc_0050
 • PB080061
 • PB080101
 • PB080115
Головна      Мій профіль     Вихід    Вхід


БРОВАРСЬКА ГІМНАЗІЯ ІМ.С.І.ОЛІЙНИКА БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

 

Рік створення – 2000.

 

   Рішенням Броварської міської ради Київської області від 10.10.2000р. створено гімназію ім.С.І. Олійника – загальноосвітній заклад ІІ-ІІІ ступенів гуманітарного та економічно-правового профілів. 
 

Броварська гімназія ім.С.І.Олійника є :
 

 Мета гімназії - пошук здібних та обдарованих дітей, розвиток творчої особистості. Пріоритетними напрямками діяльності гімназії стали:
 

 • впровадження та розвиток комп’ютерно – орієнтованого і телекомунікаційного освітнього середовища на основі інформаційних мереж, систем і технологій;

 • удосконалення системи управління гімназією на основі використання автоматизованих банків даних та комунікативних мереж;

 • створення умов для переходу у відкритий освітній простір;

 • автоматизація структурних підрозділів гімназії через впровадження системи "Net Школа - Net Місто".

 • підвищення ефективності методології й стратегії формування змісту навчальних програм, відбору методів та організаційних форм навчання і виховання гімназистів; 

 • забезпечення ефективного опанування і використання комп’ютерних технологій викладачами та адміністративно – управлінським персоналом;

 • підготовка працівників гімназії до ефективної роботи в інформатизованому освітньому просторі;

 • запровадження новітніх освітніх технологій , дистанційних форм навчання.

Гімназія сьогодні - це:

 • творчий колектив однодумців: учителів, учнів, батьків;

 • програма супроводу здібних та обдарованих дітей;

 • високий рівень базової освіти;

 • психологічний комфорт;

 • змістовна позакласна робота;

 • реалізація індивідуальних творчих можливостей дітей через систему спецкурсів, факультативів, гуртків, секцій;

 • рейтингова система навчання ;

 • заглиблення в інформаційне середовище;

 • власні засоби масової інформації;

 • швидкісний Інтернет;

 • електронна пошта для кожного;

 • вміння обробляти різні потоки інформації. 

 

 

 

Міжнародна діяльність гімназії:

 

Гімназія – учасник проекту Асоційованих шкіл ЮНЕСКО з 2004  року.

 

Учні гімназії працюють в Програмы Асоційованих Шкіл ЮНЕСКО в Україні за напрямками: 

 • людина і довікілля;

 • права людини і дитини;

 • толерантність та культура миру.

Гімназія в міжнародних проектах:

 •  Міжнародна освітня та ресурсна мережа I*EARN (80 країн);

 •  "My identity, your identity”;

 • "Holiday card exchange”;

 • "Listen to the Walls Talking”;

 • "Learning Circles” (Places and Perspectives) ;

 • "Mi lugar”.

Партнерство заради міжкультурного обміну.

 

Робота включає:

 • святкування міжнародних днів, які святкує UNESCO;

 • робота міжнародного клубу;

 • проведення брейнрингів та дебатів;

 • благочинна діяльність;

 • активна участь у форумах;

 • культурний обмін;

 • партнерство між школами;

 • дружній обмін досвідом та спілкування.

Наукова робота в гімназії.

З метою підвищення науково – методичного рівня викладачів та рівня знань учнів, формування гімназистів як творчих особистостей в області наук, залучення молоді до розв’язання наукових проблем, які мають практичне значення для розвитку української науки, культури, освіти в гімназії створено наукове товариство. «Наукове товариство гімназистів – це творче формування учнів Броварської гімназії ім.С.Олійника, які прагнуть поповнювати, удосконалювати свої знання в галузі наук, розвивати інтелектуальний потенціал, розширювати науковий кругозір, набувати вмінь та навичок науково – дослідницької діяльності, пошуково – експериментальної роботи під керівництвом учених, педагогічних керівників, інших спеціалістів» (із Положення про наукове товариство гімназистів).

 

Основними завданнями наукового товариства гімназистів є:

 • формування та розвиток в учнів наукових поглядів на світ;

 • ознайомлення гімназистів із сучасною тематикою та методами науково – дослідницької роботи;

 • формування вмінь та навичок роботи з науковим апаратом, літературою, сучасними інформаційними технологіями;

 • створення умов для самовизначення, самореалізації та саморозвитку творчої особистості в умовах нової соціальної перспективи.

Кількість членів товариства – 23 чол. Керівник товариства – Завадська О.М., викладач вищої кваліфікаційної категорії, вчитель- методист, вчитель зарубіжної літератури та російської мови.

 

Наші досягнення.

Гімназисти – переможці міських , обласних, Всеукраїнських та міжнародних олімпіад з економіки, зарубіжної літератури, російської мови, іноземних мов, образотворчого мистецтва, правознавства; призери конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт МАН міського, Всеукраїнського та міжнародного рівнів.